Mesafeli Satım Sözleşmesi

ÜSTÜN HİZMET PROJE GELİŞ. DANIŞ. İNŞ. TURİZM ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
MESAFELİ SATIM SÖZLEŞMESİ

ŞİRKET ÜNVANI ve TANIMLAR:
MADDE 1:
1.1. Bu internet sitesi üzerinden mal satışı aşağıda belirtilen adreste kayıtlı ve bir Türk firması olan Üstün Hizmet Proje Geliş. Danış. İnş. Turizm ve Dış Tic. Ltd. Şti. adı altında faaliyet gösteren, PADME DESIGNS (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından yürütülmektedir.
1.2. Şirket merkezinin bulunduğu adres; Bebek Mahallesi Selçuk Sok. N.6 D.3 Beşiktaş/ İstanbul ve iletişim bilgileri ise (0212) 287 45 49 (Sabit hatlar)/ 0 (549) 616 66 66 (Cep telefonu hatları) numaralı hatlarımızdan tarafımızla iletişime geçilebilir.
1.3. İşbu Şirket’ten mesafeli satım sözleşmesi uyarınca satım sözleşmesi akdeden müşterilere “Kullanıcı” olarak anılacaktır.
1.4. Kullanıcının mesafeli satım sözleşmesi akdetmek için kullandığı veya kullanacağı internet sayfası bundan sonra “Sayfa” olarak anılacaktır.
1.5. Şirket ve Kullanıcı işbu mesafeli satım sözleşmesinde beraber anıldığında bundan sonra “Taraflar” olarak anılacaktır.
1.6. İşbu mesafeli satım sözleşmesi bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.

AMAÇ ve KONU:
MADDE 2:
1.1. İşbu mesafeli satım sözleşmesi, aşağıda bahsedilen diğer tüm belgelerle birlikte olmak üzere, internet sitemizin kullanımına ve işbu internet sitesi yoluyla ürünlerimizin satın alınmasına dair şart ve koşulları içermektedir (bundan sonra “Şartlar” olarak anılacaktır).
1.2. İnternet sitemizi kullanmadan önce Şartlar’ı, Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Sözleşmesi’nin kullanıcı tarafından okunması gerekmektedir, okunmadığı takdirde kullanıcı tarafından iyiniyet iddiasında bulunulamayacaktır. Kullanıcı bu internet sitesini kullandığında veya ondan sipariş verdiğinde, işbu Şartlar’a ve Veri Koruma İlkelerine tabi olmayı kabul eder.
1.3. Şartlar ve Veri Koruma İlkeleri her kullanıcı için eşit bir şekilde uygulanacaktır, işbu Şartlar ve ilkeler hiç kimse için muafiyet içermemektedir.
1.4. İşbu Şartlar ve Veri Koruma İlkeleri mevzuat gereği veya PADME DESIGNS politikası gereği değiştirilebilir. Yapılan değişiklikler ilan edilir ve Kullanıcı gerçekleştirilen değişiklikler hakkında iyiniyet iddaisında bulunamayacaktır.

KULLANICI’NIN KİŞİSEL BİLGİLERİ VE ZİYARETLERİ
MADDE 3:
3.1. Kullanıcı seçmiş olduğu ürünün satın alma işlemiyle devam edebilmesi için kişisel bilgilerini paylaşmak zorundandır.
3.2. Şirket’e verilen kişisel bilgiler veya diğer bilgiler Veri Koruma İlkeleri uyarınca işlenir ve üçüncü kişilere karşı korunur.
3.3. Kullanıcı Şirtket’e kişisel ve diğer bilgilerinin işlenmesini kabul eder ve Şirket’e verilen tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduklarını taahhüt etmiş olarak kabul edilir.
3.4. Kullanıcı ilgilendiğini açık şekilde ilan etmesi durumunda, PADME DESIGNS Kullanıcı’ya en yeni koleksiyonlar, kataloglar, kampanyalar ve özel teklifler hakkında posta, e-posta ve/veya SMS yoluyla bilgilendirir.

MESAFELİ SATIM SÖZLEŞMESİ AKDEDİLEN İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMI HAKKINDA
MADDE 4:
4.1. Kullanıcı Şirket’le mesafeli satım sözleşmesi akdetmek amacıyla veya sözleşme akdetme iradesinde olmaması halinde dahi, ilgili Sayfa’yı kullandığında ve/veya Sayfa aracılığı ile herhangi bir sipariş verdiğinde aşağıda belirtilen şartları kabul etmiş olur:
4.1.1 Sayfa yalnızca meşru sorgular ve/veya siparişler için kullanılır, Kullanıcı ise bunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.2. Spekülatif, asılsız veya sahte siparişler yapılması yasaktır. Böyle bir siparişin yapıldığına dair Şirket’in makul bir kanaati olduğunda, siparişi iptal etme ve ilgili mercileri bilgilendirme hakkına sahiptir, Kullanıcı ise bunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.3. Şirket’e doğru ve gerçek e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmak ve gerekli olması durumunda bu bilgileri Kullanıcı ile iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul etmek (bkz. Veri Koruma İlkeleri). Şirket’in talep ettiği bilgilerin tümü verilmezse, ilgili siparişn tamamlanamama durumu söz konusu olabilir.
4.1.4. Kullanıcı, Sayfa yoluyla sipariş verdiğinde, en az 18 yaşını doldurmuş ve bağlayıcı sözleşmelere yasal olarak taraf olabilecek durumda olmalıdır ve bunu kabul, beyan ve taahhüt eder. .

HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ
MADDE 5:
İşbu Sayfa’da satılan ürünler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti içinde teslimat için uygundur.

SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ
MADDE 6:
6.1. Kullanıcı Sayfa’dan sipariş vermek için, online satın alma sürecini izlemeli ve “Ödemeyi Onayla” seçeneğini tıklamalıdır. Akabinde Şirket tarafından Kullanıcı’ya, siparişin alındığını onaylayan bir e-posta gönderilir (“Sipariş Onayı”). Daha sonraki ikinci (2.) bir e-postada, Kullanıcı’nın siparişinin kabul edildiği ve gönderilmekte olduğu (“Teslimat Onayı”) kendisine bildirilir. Böyle bir onay Şirket tarafından Kullnacı’ya aktarılmamışsa, mesafali satım sözleşmesi akdedilmemiştir.

ÜRÜNLERİN BULUNABİLİRLİĞİ
MADDE 7:
7.1. Tüm ürün siparişleri stokların durumuna tabidir. Şu halde Şirket, stok sıkıntısı yaşandığında veya ürün artık stokta bulunmadığında Kullanıcı’nınsipariş edebileceği eşit veya daha yüksek kalite ve değerde ikame ürünler hakkında bilgi verme hakkını saklı tutar. İkame ürünler Kullanıcı tarafından sipariş edilmek istenmezse, Kullanıcı’nın ödemiş olduğu herhangi bir tutarı kendisine iade koşulları gereği iade edilir.

SİPARİŞ REDDİ
MADDE 8:
8.1. Şirket Sayfa’dan, herhangi bir zamanda herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya Sayfa’daki herhangi bir materyali veya içeriği kaldırma veya düzeltme hakkını saklı tutar. Şirket’e iletilen tüm siparişleri işlemek için Şirket, tüm makul çabalarınısarf edecek olsa da bir siparişi aldıktan veya Kullanıcı’ya Sipariş Onayı gönderdikten sonra, bir siparişi işlemeyi veya kabul etmeyi reddedebileceği istisnai durumlar meydana gelebilir. Şirket bu hakkını herhangi bir zamanda yapma hakkını saklı tutar.
8.2. Şirket Sayfa’dan, herhangi bir ürünü geri çektiği, veya bir materyali veyahut içeriği kaldırdığı veya düzelttiği ya da siparişi aldıktan veya Sipariş Onayını gönderdikten sonra onu işlemeyi veya kabul etmeyi reddettiği hallerinde Kullanıcı’ya veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı hiçbir hukuki sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır. .

TESLİMAT
MADDE 9:
9.1. Şirket, stoktaki bulunabilirliğe bağlı olarak (bkz. 8. Madde) ve herhangi bir istisnai durum olmadığı müddetçe, Teslimat Onayı bölümünde listelenen ürünlerin siparişlerini Teslimat Onayı bölümünde belirtilen teslimat tarihine kadar; tahmini teslimat tarihi belirtilmeyenleri ise Sipariş Onay tarihinden itibaren en fazla otuz (30) gün içinde teslim etmek amacıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmekte çaba sarf edecektir.
9.2. Ürünlerin tedariki Şirket kontrolü dışında bir durumdan dolayı gecikirse, Kullanıcı’yı en kısa zamanda durumdan haberdar etmek için Şirket Kullanıcı ile irtibat kuracaktır ve gecikmenin etkisini en aza indirmek amacıyla önlemler alacaktır. İşbu gecikmenin neden olduğu sebepler konusunda Şirket yükümlü olmayacak ancak çok ciddi bir gecikme olması halinde Kullanıcı, Şirket’e ulaşarak mesafeli satım sözleşmesini sonlandırabilir ve ödemesini ifa ettiği ancak teslimini (zilyetlik veya mülkiyetini) alamadığı herhangi bir ürünün ücretinin iadesini alabilir. .
9.3. Şirket, Cumartesi ve Pazar günleri teslimat yapmamaktadır.
9.4. Kullanıcı Şirket’in teslimat hizmetini seçtiğinde teslimat personelini veya Şirket temsilcisini meskenine kabul edecektir ve teslimat personelini meskende mümkün olan en elverişli şekilde kabul edecektir.
9.5. Yukarıda belirtilen işbu şartlar bağlamında; “teslimat” veya “teslim edildi” durumlarının Kullanıcı için veya ürünlerin zilyetliğini edinecek Kullanıcı tarafından belirlenmiş üçüncü bir kişi için gerçekleşmiş olması gerekir ki bu, uzlaşılan teslimat adresinde ürünlerin irsaliyesinin imzalanmasıyla kanıtlanır.

TESLİMATIN GERÇEKLEŞMEMESİ HALİNDE
MADDE 10:
10.1. Teslimat gerçekleştirilemezse ürün veya ürünler geri götürülür. Kullanıcının uzlaşılan zamanda teslimat konumunda bulunmaması halinde Şirket ile irtibata geçerek ve karşılıklı birbirine uygun ortak iradeleri ile teslimatın yeniden düzenlenmesi gerekecektir.
10.2. Siparişin teslimatı için uygun olduğu tarihten on beş (15) gün sonra sipariş, Şirket’e bağlı olmayan nedenlerden ötürü teslim alınmazsa, Kullanıcı’nın mesafeli satım sözleşmesini iptal etmek istediğini varsayarak Sözleşmeyi sonlandırır.
10.3. Sözleşmenin sonlandırılmasının sonucu olarak, teslimat masrafı hariç (ve Şirket’in sunduğu olağan teslimat yöntemi dışında Kullanıcı’nın talep ettiği herhangi bir teslimat yönteminden kaynaklanan ek masraflar hariç) Kullanıcı’dan alınan bütün ödemeleri, herhangi bir ve makul olmayan gecikme olmaksızın, her halükarda, işbu mesafeli satım Sözleşmenin sonlandırılmasından sonraki otuz (30) gün içinde teslim edilir. Şirket, sözleşmenin sonlandırılmasından kaynaklanan taşıma işlemini Kullanıcı’ya aktarma hakkına sahip olacaktır ve bu durumun ek maliyeti olabileceğini Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt eder.

RİSK ve MÜLKİYET
MADDE 11:
11.1. Kullanıcı Şirket’in anlaşmalı olduğu kargo aracısı dışında başka bir kargo aracısı kullanmadığı takdirde, ürünün zilyetliğinin teslimatına kadar satılanın yarar ve hasarı Şirket’in sorumluluğunda olacaktır.
11.2. Ürünlerin mülkiyeti, söz konusu ürünün Kullanıcı’ya tesliminden itibaren geçer.

FİYAT ve ÖDEME
MADDE 12:
12.1. Herhangi bir ürünün fiyatı açık hata olmadığı takdirde, Sayfa’da belirlendiği gibidir. Sayfada’ki tüm fiyatların doğru olduğundan emin olmak için Şirket tüm yükümlülüklerini ifa etmesi halinde dahi hatalar meydana gelebilir.
12.2. Kullanıcı’nın sipariş ettiği ürünlerin fiyatında Şirket, bir hata keşfederse, Kullanıcı’ya en kısa sürede bilgi verilecek ve kendisine siparişi doğru fiyattan yeniden onaylama veya iptal etme seçeneklerini sunacaktır. Şirket’in Kullanıcı’ya ulaşamaması halinde , sipariş iptal edilmiş kabul edilir ve ürünlerin ödemesi gerçekleştirilmişse Kullanıcı’ya tam iade yapılır.
12.3. Fiyatlandırma hatası açık ve kesin ise ve işbu hata Kullanıcı tarafından makul şekilde fark edilebiliyorsa Şirket’in ilgili ürünler Kullanıcı’ya hatalı (daha düşük) fiyattan (Kullanıcı’ya Gönderi Onayı gönderdikten sonra bile) sunma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
12.4. Sayfada’ki fiyatlara KDV ve teslimat maliyetleri dahildir.
12.5. Fiyatlar herhangi bir zamanda değişikliğe tabi tutulabilir ama (yukarıda belirtildiği gibi) Kullanıcı’ya Sipariş Onayı gönderilen durumlarda yapılan değişiklikler siparişleri etkilemeyecektir. Bundan dolayı, (yukarıda belirtilen durum haricinde) önceki siparişlerde fiyat ayarlamalarına izin verilmez.
12.6. Kullanıcı alışverişini tamamladığında, satın almak istediği tüm ürünler alışveriş sepetine eklenir. Sonraki adım hesap kapatma ve ödeme işlemidir. Bunu yapabilmek için, satın alma sürecinin adımları izlenmeli, her adımda talep edilen bilgileri doldurmalı veya onaylamalıdır. Ayrıca Kullanıcı satın alma süreci boyunca ve ödeme öncesinde sipariş ayrıntılarında değişiklik yapabilir. .
12.7. Ödemeler; Visa, Mastercard ve American Express kartı ile yapılabilir.
12.8. Yetkisiz erişimi en aza indirmek amacıyla Kullanıcı’nın kredi kartı bilgileri şifrelenir. “Ödemeyi Onayla” seçeneği tıkladığında, kredi kartının Kullanıcı’ya ait olduğu onaylanmış olur. .
12.9. Kredi kartları, kartı veren kurum tarafından doğrulama kontrollerine ve yetkilendirmelerine tabidir fakat, Kullanıcı’nın kartını veren kurum bize ödeme yetkilendirmesi vermezse, herhangi bir gecikmeden veya teslim etmeme durumundan dolayı Şirket yükümlü değildir ve bu hallerde Kullanıcı ile mesafeli satım sözleşmesi yapılamayacaktır. .

FATURA
MADDE 13:
13.1. Akdedilen mesafeli satım sözleşmesi ardından fatura çıkarılır ve Kullanıcı’ya en geç teslim edilen ürünlerle birlikte gönderilir.
13.2. E-fatura/e-arşiv yasalarına uygun olarak farklı prosedürler uygulama hakkını saklı tutarız.

KATMA DEĞER VERGİSİ
MADDE 14:
Geçerli kurallar ve yürürlükteki düzenlemeler uyarınca, internet sitesinden yapılan tüm satın alma işlemleri, alıcı tarafından onaya tabi olan nihai geçerli muafiyetler hariç Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir.

İADE POLİTİKASI
MADDE 15:
15.1. Satın almayı iptal etme hakkı:
15.1.1. Kullanıcı olarak sözleşme akdediyorsa, herhangi bir neden belirtmeksizin, on dört (14) gün içinde Sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir (iptal hakkından muaf tutulan, aşağıdaki madde 15.3’te belirtilen ürün grubu için düzenlenen sözleşmeler hariç).
İptal dönemi Kullanıcı’nın veya Kullanıcı’nın belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) ürünlerin zilyetliğini teslim aldıktan on dört (14) gün sonra ya da tek siparişteki birden fazla ürünün ayrı ayrı teslim edildiği durumda, Kullanıcı’nın veya Kullanıcı’nın belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) en son ürünün zilyetliğini teslim aldıktan on dört (14) gün sonra sona erer.
Bu iptal hakkını kullanabilmek için, Kullanıcı’nın iptal hakkını kullanmak istediği ve Sözleşmeyi iptal kararını Şirket’e(PADME DESIGNS’a) yazılı bildirim veya sabit veri kaydı yoluyla bildirmelidir. Kullanıcı info@padmedesigns.com adresine bir e-posta göndererek Şirket’i bilgilendirebilir..
İptal hakkının son kullanım tarihini karşılamak için, iptal dönemi bitmeden önce bu iptal hakkını kullanmak istediğine dair iletisini Şirket’e göndermesi yeterlidir.
İptal hakkının kullanımı durumunda, iadeler iptal hakkının bildirim tarihinden itibaren on (10) gün içinde işbu Sözleşmenin 15.3 bölümüne uygun olarak Şirket ofisine veya kurye yoluyla yapılabilir.
Kullanıcı herhangi bir sorusunu Şirket’in internet sitesindeki iletişim formundan veya 212 287 45 49 (Sabit hat) / 0 (549) 616 66 66 (Cep telefonu) numarasını arayarak ya da info@padmedesigns.com adresine e-posta göndererek Şirket’e ulaşabilir.
Geri ödeme yersiz bir gecikme olmaksızın, çekilme hakkının kullanımına dair bildirimin alınmasından itibaren otuz (30) günü geçmeyecek şekilde yapılır.
Kullanıcı’nın tercih ettiği seçili iade yöntemine bakılmaksızın, kurye yoluyla iadelerde, Şirket’in maruz kalacağı ekstra masraflar, müşteriye geri ödenecek miktardan düşülecektir.
İptalin sonuçları:
Kullanıcı sözleşmeyi iptal ederse, Madde 15.3’te aksinin belirtildiği durum hariç, teslimat masrafları hariç (ve Şirket’in sunduğu en az maliyetli olan standart teslimat türü dışında bir teslimat türü seçtiğinde ortaya çıkacak ek masraflar hariç) Kullanıcı’dan alınan bütün ödemeler Kullanıcı iade edilecektir.
Kullanıcı ürünleri Şirket ofisine gecikme olmaksızın, çekilme hakkını kullanacağına dair bilgilendirmede bulunduğu günden itibaren en geç beş (5) gün içinde iade etmelidir. Bu beş (5) günlük dönem sona ermeden ürünleri geri gönderir veya iade ederse son iade tarihi karşılanmış olur.
Kullanıcı yalnızca ürünlerin mahiyeti, özellikleri ve işleyişi için gerekli olan ve onları ele almadan kaynaklı değer azalmalarından sorumlu olur.
15.2 Kullanıcı’nın satın almayı iptal konusundaki sözleşmeden doğan hakları:
Yukarıda Madde 15.1’de anılan Kullanıcı’nın iptal hakkına ek olarak, herhangi bir neden belirtmeksizin (iptal hakkının dışında kalan ve aşağıda Madde 15.3’te anılan ürünler hariç) Teslimat Onayından itibaren on dört (14) günlük bir dönemde ürünleri Şirket’e iade etme hakkını Kullanacı’ya (tüketici olup olmadığından bağımsız olarak) tanımaktadır.
İşbu sözleşmeden doğan hak dahilinde herhangi bir iade durumunda, Madde 15.3’te belirtilen aksi durum dışında, yalnızca iade edilen ürünler için ödenen tutar Kullanıcı’ya geri ödenir, teslimat ve diğer maliyetler geri ödenmeyecektir. Bu tür ürünlerin iadesinden doğan doğrudan maliyetler, iade Şirket ofisinde gerçekleştirilmezse Kullanıcı tarafından karşılanır.
Ürünleri Şirket ofisine iade etmedikçe, ürünleri Şirket’e iade etmenin doğuracağı maliyetler Kullanıcı tarafından karşılanmalıdır.
Kullanıcı sözleşmeden doğan iptal hakkını yukarıdaki madde 15.1’in hükümlerine uygun olarak kullanabilirancak yasal geri çekilme süresinden sonra Sözleşmeden geri çekilme niyetini Şirket’e bildirmeli ve her durumda, Satınalma Onayından itibaren on dört (14) günlük süre içinde ürünleri Şirket’e teslim etmelidir.
Geri ödeme yersiz bir gecikme olmaksızın, çekilme hakkının kullanımına dair bildirimin alınmasından itibaren otuz (30) günü geçmeyecek şekilde yapılır.
İlk işlem için Kullanıcı’nın kullandığı ödeme yönteminin aynısını kullanarak geri ödeme yapılır.
Sözleşmeden doğan bu iptal hakkı, Kullanıcı’nın yasal iptal haklarını etkilemez.
15.3 Genel hükümler (hem yasal hem de sözleşmeden doğan iptal hakları için geçerlidir)
Aşağıdaki ürünlerden herhangi birinin teslimatı durumunda Kullanıcı Sözleşmeyi iptal etme hakkını kullanamaz:
1. Kişiselleştirilmiş ürünler.
2. Teslimattan sonra etiketi açılmış ürünler.
3. Teslimattan sonra ambalajı açılmış ve fiziksel veya hijyenik nedenlerden dolayı iadeye uygun olmayan ürünler.
Teslimat sonrasında Kullanıcı, durumlarını, özelliklerini ve işlevlerini saptamak için ürünleri eline alabilir. Ürünleri kabul edilebilir şekilde ele alma, makul düzeyde kabul edilebilir bir süreçtir. Ele alma eylemi kabul edilebilir durumun ötesine geçerse ve ürünler hasar görürse ya da değerleri düşerse, bu farkı geri ödemeden düşebilir ya da Şirket’e ürünlerin düşen fiyatlarına denk bir miktarı ödeme yükümlülüğünde olabilir.
Kullanıcı ürünleri orijinal paketleri ve diğer belgeleriyle birlikte Şirket’e iade etmalidir. Ürün teslim edildiğinde Kullanıcı’nın alacağı faturayı veya e-fatura/e-arşiv mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeyi ürün ile birlikte göndermelidir.
a) Şirket ofisinde iade:
Kullanıcı Şirket ofisine herhangi bir ürünü (Madde 15.3’de belirtilenler hariç) iade edebilir. Böyle durumlarda, ofise giderek ürün ve onunla birlikte teslim edilen fatura sunmalıdır.
b) Kurye yoluyla iadeler
Bu Sayfada satılan ürünlerin iadesi için aşağıdaki talimatlara göre ürünü aynı paket içinde gönderilmelidir.
İade masraflarından Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı ürünleri Şirket’e alıcı ödemeli olarak iade etmek isterse, böyle bir iade durumunda Şirket Kullanıcı’yıilgili maliyetten sorumlu tutma hakkını saklı tutmaktadır.
Ürünleri inceledikten sonra, ödenen tutarların geri ödemesi için Kullanıcı’nın hakkı olup olmadığını kendisine Şirket tarafından bildirecektir. Geri ödeme mümkün olan en kısa zamanda ve her durumda, Kullanıcı’nın iptal niyetini Şirket’e bildirdiği ve ürünü geri gönderdiği tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yapılır. Geri ödeme satınalma işleminde Kullanıcı’nın kullandığı ödeme yöntemi kullanılarak yapılır.
Ürünleri yukarıda belirtilen şekilde Şirket’e iade etmenin risklerinden Kullanıcı sorumludur.
15.4 Kusurlu ürünlerin iadesi
Şirket, kusurlu ürünlere dair Kullanıcı’nın yasal haklarına ek olarak, kusurlu ürünler için sözleşmeden doğan aşağıdaki hakkı sunar:
Teslimat sırasında ürünün Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğünüz durumlarda, ürünün ve hasarın bilgileriyle internet formu yoluyla Şirket’e uygun bir zaman içinde ulaşılması veya 212 287 45 49 (Sabit hat) / 0 (549) 616 66 66 (Cep telefonu) numarası aranmalıdır. Ürün, Şirket ofisine iade edilmelidir. İade edilen ürün ayrıntılı şekilde incelenecek ve makul bir zaman içinde e-posta yoluyla ikame veya geri ödeme hakkı (varsa) ile ilgili bir bildirimi Kullanıcı’ya yollanacaktır. Şirket genelde, geri ödeme veya ikameyi mümkün olan en kısa zamanda ve her durumda, kusurlu ürünün ikamesi veya geri ödeme için hakkı olduğu e-posta yoluyla Kullanıcı’ya bildirildiği tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yapar. Kusur yüzünden iade edilen ürünlerin ancak kusuru bulunduğu takdirde geri ödemesi yapılır. Kullanıcı’dan alınan paranın geri ödemesi, siparişin ödemesini yapmak için kullanılan kredi kartına yapılır.

YÜKÜMLÜLÜK ve FERAGATNAME
MADDE 16:
İşbu şartlardaki hiçbir unsur hiçbir şekilde Şirket’in sorumluluğunu aşağıdaki konularda sınırlandırmaz veya hariç tutmaz:
1. Şirket ihmalinden kaynaklı personel ölümü veya yaralanması;
2. Dolandırıcılık veya sahte temsiliyet;
3. Şirket’in sorumluluğunu sınırlandırılmasının veya hariç tutmasının veya bunları yapmaya çalışmanın Şirket için yasa dışı veya gayri-meşru olabileceği diğer bütün durumlar. Şirket tarafından oluşan öngörülebilir kayıp ve hasar için Şirket, Kullanıcı’ya karşı sorumludur. İşbu şartlara Şirket uymazsa, Sözleşmeyi bozmanın öngörülebilir sonucu olan veya makul dikkat ve beceri kullanma noksanlığından kaynaklanan Kullanıcı’nın kayıpları veya hasarları için Şirket sorumludur fakat öngörülemeyen hiçbir kayıp veya zarardan sorumlu değildir. Bir kayıp veya zararın meydana geleceği açıksa ya da Sözleşme yapıldığında, hem Şirket hem de Kullanıcı meydana gelebileceğini biliyorsa, örneğin, satış sürecinde bu durumu Şirket’e bildirdiyse, kayıp veya zarar öngörülebilir.
İş kayıpları için Şirket sorumlu değildir. Şirket sadece bireyler için ve özel kullanım için ürünler sunar. Kullanıcı ürünleri herhangi bir ticari, iş veya yeniden satış amaçlı kullanırsa, herhangi bir kazanç kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya iş fırsatı kaybından dolayı Şirket’in Kullanıcı’ya karşı sorumluluğu bulunmayacaktır.
Şirket, bu Sitenin açık olma özelliğinden ve dijital bilgilerin depolanması ve aktarımındaki hata potansiyellerinden dolayı, bu Sitede aksi açıkça belirtilmediği müddetçe, Siteye aktarılan veya ondan elde edilen bilgilerin doğruluğunu ve güvenliğini garanti etmemektedir.
Kullanıcı’ya Sözleşmeye uygun olan ürünler sunmak Şirket’in yasal görevidir ancak, bu görevi etkilemeksizin ve kanunun izin verdiği ölçüde, bu Site’de yayınlanan tüm ürün açıklamaları, bilgiler ve materyaller “olduğu gibidir” ve herhangi bir açık, dolaylı veya sonuçta ortaya çıkan garantiler içermezler. Kullanıcı sözleşmeye girdiğinde, Şirket hukuki yükümlülükleriye birlikte, Kullanıcı’ya gönderilen ürünlerin şu şekillerde olmasından sorumlu olur:
(i) ürünler Şirket’in verdiği açıklamalara uygundur ve bu Site’de belirtilen özelliklere sahiptir,
(ii) ürünler benzer ürünlerin normal kullanım amaçları için uygundur,
(iii) ürünler aynı türdeki ürünlerin normalde sahip olduğu ve kendilerinden makul şekilde beklenen kalite ve performansı gösterirler.
Bu Site’den Kullanıcı’nın satın aldığı herhangi bir ürünün tatmin edici bir kalitede olduğunu ve onun türündeki ürünlerin genel olarak hizmet ettiği tüm amaçlara makul şekilde uyacağını Şirket garanti eder. Kanun uyarınca izin verildiği ölçüde fakat Kullanıcı’lar durumunda yasal olarak dışlanmayan herhangi bir şeyi dışlamaksızın, bu Site’deki ürünlerle ilişkili başka herhangi bir açık veya dolaylı garanti sorumluluğu dışındadır. Şirket’in sattığı ürünler (el yapımı ürünler dahil), genelde tamamlanmış ürünlerin imalatında kullanılan malzemelerin doğal özelliklerine sahiptir. Doku, şekil ve renk varyasyonları gibi doğal özellikler hata veya kusur olarak sınıflandırılmamalıdır. Bu doğal özelliklerdeki tutarsızlıklar beklenebilir ve takdir edilmelidir. Şirket yalnızca en iyi kalitede ürünler seçer fakat doğal özellikler kaçınılmazdır ve ürünün kendi görünümünün parçası olarak kabul edilmelidir. İşbu Maddedeki hiçbir şey Kullanıcı’nın yasal haklarını veya Sözleşmeden doğan iptal haklarını etkilemez.

FİKRİ MÜLKİYET
MADDE 17:
Site’de parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının, ticari markaların ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarının daima Şirket’e veya yetkili aracılarına ait olduğunu Kullanıcı kabul eder. Kullanıcı’ya bu malzemeyi yalnızca açık şekilde Şirket’in veya yetkili aracılarının yetkilendirdiği şekilde kullanmasına izin verilir. Bu Kullanıcı’yı herhangi bir siparişin veya Sözleşme bilgilerinin bir kopyasını almak için gerekli olduğu ölçüde Site’yi kullanmaktan alıkoymaz. VİRÜSLER, HACKLEME VE DİĞER SİBER SUÇLAR
MADDE 18:
Kullanıcı bilerek virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri yükleyerek bu Site’yi kötüye kullanamaz. Bu Site’ye veya bu Site’yi barındıran sunucuya veya Site’yle ilgili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veritabanına yetkisiz erişim ile girmeye çalışmayacaktır. Kullanıcı hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla Site’yesaldırmayacağını garanti eders. Kullanıcı işbu hükmü ihlal ettiğinde, geçerli mevzuatlara göre cezai işleme tabi bir suç işlemiş olabilir. Şirket, bu tür herhangi bir ihlali ilgili yasa yürütme yetkilisine bildirir ve hackerın kimliğini açığa çıkarmak için ilgili yetkili kurum ile işbirliği yapar. Benzer şekilde, böyle bir ihlal durumunda, bu Kullanıcı‘nın Site’yi kullanma hakkı hemen sona erer. Şirket, Kullanıcı‘nın bilgisayarına, ekipmanına, Site’yi kullanımından kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak zarar veren herhangi bir hizmet reddi saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da bu Site’nin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu değildir.

İNTERNET SİTEMİZDEN BAĞLANTILAR
MADDE 19:
Site’den üçüncü taraf internet sitelerine veya malzemelerine Şirket’in bağlantıları olabilir; bu bağlantılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve bu internet sitelerinin veya malzemelerin içeriklerinin kontrolü Şirket’te değildir. Benzer şekilde, bu tür bağlantıların kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kaybın veya zararın yükümlülüğünü Şirket üstlenmez.

YAZILI İLETİŞİM
MADDE 20:
Geçerli kanunlar, Şirket’in Kullanıcı’ya gönderdiği bazı bilgilerin ve iletilerin yazılı olmasını gerektirmektedir. Kullanıcı Site’yi kullandığında, Şirket’le iletişimin temelde elektronik olarak yapılacağını kabul eders. Şirket Kullanıcı’ya e-posta yoluyla ulaşacak veya Site’ye bildirimler koyarak Kullanıcı’yı bilgilendirecektir. Kullanıcı Sözleşme amaçları için, işbu elektronik iletişim yöntemini kabul eder ve kendisine elektronik olarak sunulan tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, bilgilerin ve diğer iletişim araçlarının bu iletişim kanallarının yazılı olmasını gerekli kılan herhangi bir yasal gerekliliğe uygun olduğunu kabul eder. Bu koşul Kullanıcı’nın yasal haklarınızı etkilemez.

BİLDİRİMLER
MADDE 21:
Kullanıcı’nın Şirket’e sunduğu bütün bildirimler yazılı olarak yapılmalıdır. Madde 22’e bağlı olarak ve orada aksi belirtildiği üzere, sipariş verirken sunduğu e-posta ya da posta adresi yoluyla Şirket Kullanıcı’ya bildirimde bulunabilir. Bildirim, Site’ye koyulduğunda hemen, e-posta gönderildiğinde 24 saatte veya mektubun gönderildiği tarihten itibaren 3 gün içinde alınmış ve uygun şekilde anlaşılmış olduğu kabul edilir. Bildirimin ulaştığının kanıtı olarak; mektup durumunda, mektubun uygun adrese sahip olduğu, pul ile mühürlendiği ve postaneye verildiği bilgisi, e-posta durumunda, e-postanın ilgili e-posta adresine gönderildiği bilgisi yeterli olacaktır.

HAKLARIN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN TRANSFERİ
MADDE 22:
22.1. Taraflar arasındaki Sözleşme, Kullanıcı’yı ve Şirket’i, ayrıca Kullanıcı’nın ve Şirket’inhaleflerini bağlar. Kullanıcı önceden yazılı rıza olmaksızın, Sözleşmeyi, ondan doğan hak ve yükümlülükleri (garanti hariç) aktaramaz, atayamaz, başkasının sorumluluğuna veremez veya yönlendiremez. Ancak, Kullanıcı Şirket’in işbu Sözleşmenin madde 15.4’teki garantiyi ürünü edinen kişiye aktarabilir. Şirket, garantinin aktarıldığı kişinin, ilgili ürün veya mülkün şu anki sahibi olduğuna dair makul bir kanıt sunmasını isteyebilir, örneğin, satınalma kanıtı sunma ya da ilk Alıcıdan ya da sonraki Alıcılardan (geçerli durumda) garantiden doğan hakları malın yeni sahibine aktardıklarını belirten bir mektup veya mektup zinciri alma gibi kanıtlar.
22.2. Şirket, Sözleşme süresi içerisinde, herhangi bir zamanda, Sözleşmeyi, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri aktarabilir, atayabilir, alt-yükleniciye verebilir veya yönlendirebilir. Kuşkuya mahal bırakmamak için, bu tür aktarım, atama, görevlendirme veya yönlendirmeler Kullanıcı’nın tüketici olarak yasal haklarını ve Sözleşme dahilindeki haklarını etkilemez ya da Şirket’in açıkça veya dolaylı olarak vermiş olabileceği garanti veya teminatları iptal etmez, azaltmaz ya da sınırlandırmaz.

ŞİRKET’İN KONTROLÜ DIŞINDAKİ OLAYLAR
MADDE 23:
Şirket’in Makul kontrolü dışında meydana gelen ve bir Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerinden herhangi birini gerçekleştirememesine veya geciktirmesine neden olan olaylarda sorumlu veya yükümlü değildir. Şirket’in kontrolü dışındaki olaylar, makul kontrolü ötesindeki eylem, olay, gerçekleşmeme, çıkarılma veya kazaları içerir ve özellikle şunları (sınırlama olmaksızın) kapsar:
1. Grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel eylemler.
2. Sivil kargaşa, isyan, işgal, terörist saldırısı veya terörist saldırı tehdidi, savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın) veya savaş tehdidi veya savaş hazırlığı.
3. Yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, çökme, salgın veya diğer doğal afetler.
4. Demiryolları, deniz yolları, hava yolları, motorlu taşıtlar veya diğer kamu veya özel nakliye araçlarının kullanımının imkansızlığı.
5. Kamu veya özel sektör telekomünikasyon ağlarının kullanımının imkansızlığı.
6. Herhangi bir hükümetin eylemleri, kararnameleri, mevzuatları, yönetmelikleri veya kısıtlamaları.
7. Herhangi bir kargo, posta veya ilgili diğer nakliye işlerinde grev, çökme ve kazalar. Şirket’in herhangi bir Sözleşme dahilindeki performansı, kontrolü dışındaki herhangi bir olay devam ettiği sürece askıya alınır ve bu dönem süresince ek süre alınır. Şirket’in kontrolü dışındaki olayı sonlandırmak veya Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerini kontrolü dışındaki olaya rağmen gerçekleştirebilmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için bütün makul çabaları gösterecektir.

FERAGATNAME
MADDE 24:
Bir Sözleşme süresince, Sözleşme veya diğer şart ve koşullar dahilindeki Kullanıcı’nın yükümlülüklerini herhangi birinin tam performansını gerçekleştirmesini Şirket sağlayamazsa veya Kullanıcı’nın Sözleşme dahilindeki haklarını veya yasal yolları kullanamazsa, bu haklardan veya yasal yollardan feragat ettiği ve bu yükümlülüklere uymaktan muaf olduğu anlamına gelmez. Herhangi bir temerrütten feragat, Sözleşme veya Şartlardan kaynaklanan sonraki temerrütlerden feragat teşkil etmez. Feragat olduğu açıkça beyan edilmediği ve yukarıdaki Bildirimler bölümündeki paragrafa uygun olarak yazılı şekilde iletilmediği müddetçe işbu Şartların hiçbirinden feragat yürürlüğe girmez.

BÖLÜNEBİLİRLİK
MADDE 25:
Şart ve Koşullar veya işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir yetkili kurum tarafından geçersiz, kanunsuz veya yürütülemez olarak belirlenirse, söz konusu şart, koşul veya hüküm kalan şart, koşul veya hükümlerden ayrılır ve kalan kısım hukukun izin verdiği ölçüde geçerli olarak kalır.

ŞİRKET’İN İŞBU ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI
MADDE 26:
Şirket zaman zaman işbu Şartları revize etme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kullanıcı, işbu Site’yi kullandığında veya ürün sipariş ettiğinde yürürlükteki ilkelere, meğer ki bunlarda bir değişiklik yapılsın ve Şartlara tabii olur; Şartlar veya Gizlilik Beyanı hukuka veya hükümetin yetkili organına göre yapılmalıdır, bu durumda, herhangi bir potansiyel değişim, önceden Kullanıcı tarafından yapılan siparişler için de geçerli olacaktır. Bu değişiklik tüketici olarak Kullanıcı’nın yasal hakların etkilemez.

HUKUK VE YARGI YETKİSİ
MADDE 27:
27.1. Şirket zaman zaman işbu Şartları revize etme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu Site’nin kullanımı ve bu Site yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.
27.2. Site’nin veya böyle bir Sözleşmenin kullanımından doğan veya onunla alakalı herhangi bir anlaşmazlık, münhasır olmayan Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir.
27.3. Taraflar arasındaki işbu Sözleşmedenbir uyuşmazlık oluşması halinde, Kullanıcı yetkili Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine gerekli başvuruları yapabilir. Kullanıcı olarak sözleşme akdediyorsa, işbu Maddedeki hiçbir şey bu husustaki yasal haklarını etkilemez.

GERİ BİLDİRİM
MADDE 28:
Kullanıcı yorumları ve geri bildirimleri Şirket için önem arz etmektedir. Kullanıcı tarafından icra edilecek tüm geri bildirim ve yorumlarını Şirket’in iletişim formundan veya info@padmedesigns.com adresinden e-posta yoluyla göndermelerini rica ederler. .